Algemene Voorwaarden

Voorwaarden m.b.t. deelname
1 De ZomerOndernemer verklaart dat hij/zij bekend is met de doelen van het project ZomerOndernemer en is ingelicht over de spelregels van het project.
2 De ZomerOndernemer verricht werkzaamheden t.b.v. zijn/haar eigen zomeronderneming onder begeleiding van coaches van het project.
3 De ZomerOndernemer neemt deel aan de driedaagse training. Deelname aan de driedaagse training is een voorwaarde voor het ontvangen van een startkapitaal en begeleiding tijdens het project.
4 De Zomerondernemer is aanwezig bij de kick out en evaluatie.
5 De ZomerOndernemer kan tijdens de zomervakantie met al zijn/haar vragen terecht bij de coaches, en bezoekt de terugkombijeenkomsten die door de coaches (indien hij/zij niet op vakantie is) worden georganiseerd.

Financiën
6 De ZomerOndernemer ontvangt aan het einde van de training een startkapitaal op zijn/haar bankrekening via TNE.
7 De ZomerOndernemer levert een financieel overzicht in aan het eind van het project bij zijn/haar coach. De ZomerOndernemer is aanwezig tijdens de financiële check. Als hier onrechtmatigheden in naar voren komen of indien men niet aanwezig is bij de financiële check, behoudt TNE zich het recht voor het startkapitaal terug te vorderen. De ZomerOndernemer houdt zijn/haar coach op de hoogte van het aantal gewerkte weken, uren, inkomsten en uitgaven en legt hier verantwoording over af.

Verzekeringen
8 De ZomerOndernemer is voor schade aan derden tijdens de trainingsdagen, terugkommiddagen, administratiecheck en kickoutbijeenkomst verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door Stichting TNE.

Eigen onderneming
9 De ZomerOndernemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en schade (materiële en letselschade) die ze aan derden toebrengt uit hoofde van de activiteiten als ZomerOndernemer of als zelfstandig ondernemer.
10 De onderneming van de ZomerOndernemer valt onder de licentie van TNE, www.zomerondernemer.nl.

Tenslotte
11 Deze overeenkomst wordt voor bepaalde tijd afgesloten. Beëindiging van de samenwerkingsrelatie kan echter in overleg op elk moment en door beide partijen plaatsvinden. De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van het project zonder dat hiervoor opzegging vereist is.
12 De ZomerOndernemer verklaart van TNE kosteloos te hebben ontvangen een door beide partijen ondertekend afschrift van de overeenkomst.
13 Indien de ZomerOndernemer zich heeft aangemeld voor het project, maar zonder afmelding niet verschijnt of niet deelneemt aan het project dan zal Stichting The New Entrepreneur een bedrag van € 250,- bij de ZomerOndernemer in rekening brengen.
14 De ZomerOndernemer en TNE zullen de in deze overeenkomst neergelegde afspraken naar behoren nakomen.
15 De ZomerOndernemer ondertekent de overeenkomst op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Van het legitimatiebewijs wordt een kopie gemaakt door de organisatie en bij de overeenkomst gevoegd. Het BSN nummer zal op de kopie onleesbaar worden gemaakt. Tevens zal op de kopie een watermerk worden gezet met de tekst “kopie voor ZomerOndernemer”.
16 De ZomerOndernemer gaat akkoord dat beeld- en geluidsopnames, gemaakt tijdens het project, voor promotionele doeleinden gebruikt kunnen worden.
17 De ZomerOndernemer gaat akkoord dat Stichting TNE het recht heeft om zijn/haar persoonsgegevens te verzamelen op basis van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook de privacyverklaring van Stichting TNE.
18 De ouders/verzorgers van de ZomerOndernemer, jonger dan 18 jaar, ondertekenen ook de overeenkomst. Hiermee gaan zij akkoord met de bovenstaande voorwaarden en afspraken.


Heb je een vraag naar aanleiding van onze Algemene Voorwaarden?

Stel je vraag dan hier, zodat we je vraag persoonlijk kunnen beantwoorden!

Contact
Voornaam
Achternaam

Meld je nu aan!

Bedenk een leuk bedrijfsidee

Het enige wat wij van jou verwachten is een leuk bedrijfsidee en een flinke dosis motivatie om écht aan de slag te gaan!

Meld je gratis aan!

Deelname kost jou niks, en is helemaal gratis!

We starten in de zomervakantie van 2021

We starten met een driedaagse training, gevolgd door vier terugkomdagen en een feestelijke afsluiting. Kijk snel op welke datum ZomerOndernemer in jouw regio van start gaat!

Bekijk hier alle regio's