Team ZomerOndernemer sluit project af met evaluatie en BBQ

ZomerOndernemer 2018 zit erop! Ieder jaar sluiten wij het project met ons team van coördinatoren en trainers af met een evaluatie. Dit jaar werd deze evaluatie gehouden op 18 oktober (met aanvullend een gezellige BBQ).

Tijdens zo’n evaluatie bespreken wij hoe het project is verlopen en wat eventuele verbeterpunten zijn voor volgend jaar. Een belangrijke bron van informatie hierbij zijn de deelnemers van ZomerOndernemer. Zij hebben zowel aan het begin als aan het eind van het project een enquête ingevuld. Met deze voor- en nameting kunnen wij onder andere nagaan wat de verwachtingen waren van de deelnemers, hoe zij het project hebben ervaren en wat verbeterpunten zijn. Dankzij deze input kunnen wij het project blijven verbeteren en van 2019 een nog groter succes maken.