Drie vragen aan NSvP

De NSvP is één van de sponsoren van ZomerOndernemer. Maar wat doet de NSvP? En waarom steunen zij ons project? Heeft de NSvP tips voor onze jonge ondernemers? Deze drie vragen stelden wij aan Sonia Sjollema, directeur van NSvP.

Wat is de NSvP?

De NSvP is een kenniscentrum en vermogensfonds dat zich sterk maakt voor mens en werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Dit doen we door jaarlijks een challenge te organiseren waarin we organisaties uitnodigen om met plannen te komen die daadwerkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van werkenden vergroot.

Veel jongeren hebben nu al moeite om op een goede manier een positie op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Ze werken in flexcontracten en krijgen minder kansen om te leren en te ontwikkelen. Met een beweging die wij De Omkering noemen, willen we dat mensen hun werk als waardevol ervaren en dat werk blijft passen bij de behoeften van mensen. Om dat te bereiken hebben we vorig jaar een challenge uitgezet met de volgende vragen:

• Hoe kunnen jongeren zich eerder en beter oriënteren op de wereld van werk en ondernemerschap?
• Hoe kunnen jongeren leren ook buiten werk en school om?
• Hoe kan aanstormend talent leren van gesetteld talent?

Initiatieven die daar een goed antwoord op proberen te vinden, konden een subsidie winnen.

Waarom steunt NSvP het project ZomerOndernemer?

Zomerondernemer is gericht op alle drie de gestelde vragen en was dan ook één van de winnaars. De aanpak helpt om beter zicht te krijgen op wat je kan en leuk vindt en of ondernemerschap bij je past. Maar belangrijker dan het doel om een echte ondernemer te worden is het doel om veel te leren en eigen initiatieven te nemen, daar heb je wat aan voor alles wat je in je leven wilt bereiken. De begeleiding van ZomerOndernemer wordt gegeven door ervaren ondernemers. Jongeren kunnen van hen leren en met vragen bij hen terecht. Maar ook het feit dat je in een groep met andere jonge ambitieuze ondernemers aan het werk bent lijkt mij stimulerend. Kortom er wordt een aanpak geboden waar je in “real life” jezelf kan ontwikkelen en veel kan leren.

De NSvP zet twee jonge onderzoekers in om de aanpak te volgen en er kennis uit te halen die ook voor andere initiatieven relevant is. Wat levert deelname aan Zomerondernemer voor jongeren op? Nemen ze meer initiatief, zijn ze meer zelfsturend, hebben ze daar wat aan op school of in andere werksituaties? Via het eigen kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl en diverse netwerken verspreidt de NSvP de ontwikkelde kennis en opgedane ervaring.

Welke tip wil de NSvP meegeven aan deelnemers aan ZomerOndernemer?

Het gaat er om dat je in de periode waarin je aan je onderneming werkt zo veel mogelijk leert. Niet het succes op korte termijn telt, maar de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen. Je hebt in de periode dat je deelneemt aan de ZomerOndernemer de mogelijkheid veel tips en feedback te krijgen van andere deelnemers en van ervaren ondernemers. Sta open voor feedback, zie alles wat er gebeurt, ook wat er misgaat als een leerervaring. Elke succesvolle ondernemer is ook wel eens vastgelopen, of heeft minder succesvolle tijden gekend. Juist door te beseffen dat iets nog niet helemaal gelukt is, ontstaan kansen voor verbetering. Zie dat niet als falen of te kortschieten, maar als een leermoment. Dan haal je er het meeste uit.